Makowicz vs. Możdżer

Concert for two pianos – Adam Makowicz and Leszek Możdżer in the Witold Lutosławski Philharmonic of Wrocław. Wrocław 2004

Concert for two pianosAdam Makowicz and Leszek Możdżer in the Witold Lutosławski Philharmonic of Wrocław.

Wrocław 2004